תעודת מפעיל VHF ו- GMDSS

קורס מפעיל רדיו – VHF בזיקה ל- GMDSS

קורס המקנה תעודת מפעיל רדיו – SRC – Short Range Communication, של משרד התקשורת הישראלי, על פי דרישת רשות הספנות לקבלת רישיון משיט ספינה בינלאומי ורישיון משיט ספינה בשכר.

 

הדרישות לקבלת רישיון מפעיל רדיו – SRC

גיל 16 שנה לפחות

מעבר מבחן עיוני

מעבר מבחן מעשי

תשלום אגרת מבחן

מילוי וחתימה על טפסי הרשמה – כולל 2 תמונות

 

החלק העיוני כולל:

לימוד על המכשירים של שיטת התקשורת – GMDSS

מכשיר הרדיו ת.ג.מ – VHF בשיטת ה – DSC

E.P.I.R.B – משואת חירום לקריאה לעזרה בזמן חירום דרך לוויין.

NAVTEX – נאווטקס – מכשיר לקבלת הודעות מתחנות חוף.

SART – מכשיר לקריאה לעזרה על ידי איתות למכ"מ באיזור.

AIS – מכשיר לזיהוי כלי שייט באזור, כולל זיהוי עצמי לכלי שייט אחרים.

המבחן העיוני

כולל שני חלקים

החלק הראשון: נמשך 30 דקות, מבחן הכולל 20 שאלות (שאלה ו – 4 תשובות).

החלק השני: נמשך 15 דקות, כתיבת קריאת מצוקה על פי הנהלים.

התנאי לגשת למבחן המעשי הוא מעבר המבחן העיוני !!

 

החלק המעשי

כולל הפעלה, שימוש בקריאה וקליטת הודעות של המכשירים:

ה -VHF בשיטת ה – DSC בשיגרה, בטיחות, דחיפות ומצוקה.

ה – NAVTEX

ה – EPIRB

ה – SART

המבחן המעשי

נמשך בין 10 דקות לחצי שעה תלוי בבוחן וההתרשמות עם הנבחן.

 

1.   במידה ועוברים את המבחן העיוני והמעשי – זכאים לקבל את הרישיון מפעיל רדיו – VHF

2.   במידה ועוברים את המבחן העיוני. אך לא עוברים את המבחן המעשי… חייבים במבחן מעשי חוזר בלבד.

3.   במידה ולא עוברים את המבחן העיוני…  לא ניגשים למבחן המעשי וחייבים במבחן חוזר.

 

עלות הקורס העיוני והמעשי

1,500 ש"ח 

עלות קורס חוזר נוסף – 300 ש"ח