הקורסים הבאים

 

 

נפתחה הרשמה לקורס מפעיל רדיו – להרשמה ופרטים נוספים 0505-286334

 

רישון משיט קנדי למטרה פרטית בלבד + רישיון מפעיל רדיו קנדי- קורס בן 5 ימים, 8 שעות ביום

 

קורס מגיש עזרה ראשונה

 

קורס מעשי סירה מהירה ואופנוע ים

 

קורס עיוני סירה מהירה ואופנוע ים -9.1.2017

 

קורס סקיפר – פרטי, מסחרי ובינ"ל – 9.1.2017